اصرار نبوغ و ارائه راه حل کامل محصول

حرفه ای شود

MATTRESS-SERVICE_03.jpg

 

سفارشی -OEM / ODM


اندازه پارچه غیر بافته شده


مورد

قالب

Size(cm)رنگبستهتعداد در کارتن
پارچه های غیر بافته شده    _.jpgپاپ آپ جعبه20 x 20

سفید

آبی

سبز

صورتی،

زرد

یا

سفارشی

150 دستمال مرطوب در جعبه10 جعبه / کارتن
QQ20160505143610جعبه Breg30 x 43200 دستمال مرطوب / جعبه4 جعبه / کارتن
  4.JPGرول20x2250 دستمال مرطوب / رول20 رول / کارتن
   4.JPGادم تنومند و بدقواره رول25 x 30100 دستمال مرطوب / رول20 رول / کارتن
   3.JPG  1/4 برابر30 x 35300 دستمال مرطوب / جعبه6 جعبه / کارتن
  2.JPGورق های تخت30 x 30100 دستمال مرطوب / کیسه20 کیسه ای / کارتن


اندازه سفارشی در دسترس است
اندازه تشک

تشک مواد